ค้นหา

4 ข้อหลัก ก่อนตัดสินใจพัฒนาแอปพลิเคชั่น

การพัฒนาเว็บไซต์ หรือใช้ช่องทาง Social Media ต่างๆ เพื่อเพิ่มความชัคเจนให้แกองค์กร ที่หากสร้างดีๆ ก็สามารถใช้ดึงดูดผู้ที่สนใจได้เช่นกัน1. มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เช่นแอปพลิเคชั่นออกกำลัง สอนทำอาหาร สอนแต่งหน้า แอปเหล่านี้มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนว่าคนที่ดาวน์โหลดไปใช้ต้องการให้แอปพลิเคชั่นช่วยในเรื่องอะไร


2. มีคุณค่าบางอย่างที่ชัดเจนที่ต้องการส่งให้กลุ่มเป้าหมาย มีประโยชน์ใช้การได้จริง หรือมีสิทธิพิเศษที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพราะทั้งหมดนี้จะนำมาซึ่งยอดการ Engage ที่สูงขึ้นซึ่งดีต่อตัวผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นเอง


3. มีการออกแบบประสบการณ์ในการใช้งานที่ดี กรณีที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินก็ออกแบบการใช้งานให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สูงสุด และปลอดภัยที่สุดไปพร้อมๆ กัน


4. มีแผนในการพัฒนาคุณสมบัติต่างๆ หรือคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง
ขอขอบคุณข้อมูล thumbsup

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น