ค้นหา

อัปเดต! วันหยุดท้ายปี 2563 พร้อมวันหยุดพิเศษล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีวันหยุดยาว วันหยุดราชการ เพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพื่อการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย
เดือนตุลาคม 2563


วันอังคารที่ 13 - วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 [ไม่ถือเป็นวันหยุดยาว แต่บางคนอาจจะลาเพิ่มในวันจันทร์ที่ 12 ซึ่งจะทำให้ได้หยุด 4 วัน คือ 10-13 ตุลาคม 2563]


วันศุกร์ที่ 23 - วันปิยมหาราช [เป็นวันหยุดยาว 3 วัน คือ 23-25 ตุลาคม 2563]
เดือนพฤศจิกายน 2563


วันพฤหัสบดีที่ 19 และศุกร์ที่ 20 - รัฐบาลอนุมัติให้หยุดเป็นกรณีพิเศษ [เป็นวันหยุดยาว 4 วัน คือ 19-22 พฤศจิกายน 2563]

เดือนธันวาคม 2563


วันเสาร์ที่ 5 - วันพ่อแห่งชาติ


วันพฤหัสบดีที่ 10 - วันรัฐธรรมนูญ


วันศุกร์ที่ 11 - รัฐบาลอนุมัติให้หยุดเป็นกรณีพิเศษ ด้วยการยกเลิกวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติในวัน

จันทร์ที่ 7 [เป็นวันหยุดยาว 4 วัน คือ 10-13 ธันวาคม 2563]


วันพฤหัสบดีที่ 31 - วันสิ้นปี


ขอขอบคุณภาพ travel.kapook


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น